Bezpečnost se svíčkami

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Hoření svíčky má své kouzlo a dokáže navodit zajímavou atmosféru. Aby se plamínek vyzařující energii nezměnil ve zlého pána, je potřeba mít nad ním kontrolu. Tak jako v životě věnujeme péči věcem, které se nám líbí, je důležité správně pečovat i o svíčku. Proto přinášíme následující doporučení jak se o svíčku starat.

Upozornění
Obecné varování
Nenechávejte hořící svíčku bez dozoru
Např. při odchodu z bytu se ujistěte že svíčka nehoří.
Dodržujte vzdálenost od hořlavých věcí
Svíčku používejte na takovém místě, kde nehrozí riziko požáru.
Použijte svícen
Svíčku zafixujte v tepelně odolném svícnu.
Uchovávejte mimi dosah dětí a zvířat.
Chraňte před dětmi i zvířaty zapálenou i nezapálenou svíčku.
Umístěte svíčku vzpřímeně
Neumisťujte svíčku na šikmé plochy, ale postavte ji kolmo k vodorovné ploše.
Neumísťujte svíčku ke zdrojům tepla.
Svíčku používejte v takové vzdálenosti od zdrojů tepla, aby ji neovlivňovaly.
Udržujte roztavený vosk kolem knotu v čistotě.
Pokud se v roztaveném vosku okolo knotu nacházají jakékoliv předměty, odstraňte je.
Použijte ve vhodné misce naplněné vodou.
Toto upozornění se týká většinou plovoucích svíček. Tyto svíčky jsou určené pro použití v nádobě naplněnou vodou. Ujistěte se, že použitá nádoba je nehořlavá a je vhodná pro tento typ svíček.
Vyvarujte se přímého vdechování kouře.
Svíčku používejte v místosti s dostatečným objemem vzduchu a nevdechujte splodiny vzniklé hořením.
Nedotýkat se, může způsobit popáleniny.
Vlivem hoření svíčky se může obal rozpálit. Před jeho uchopením je potřeba svíčku uhasit a ujistit se, že je chladný. Tuto svíčku umístěte na tepelně odolnou podložku.
Zastřihněte knot na délku 1 cm.
Nevhodná délka knotu ovlivňuje kvalitu hoření svíčky. Proto knot udržujte v doporučené délce.
Odstraňte etiketu.
Před použitím svíčku vyjměte z obalu a pokud obsahuje etiketu, odstraňte ji.
Po použití, vyvětrejte.
Každá svíčka hořením spotřebovává kyslík a produkuje emise. Proto je důležité vzduch pravidelně měnit.
Tato svíčka se rozteče.
Složitě tvarované svíčky mohou ve větší míře uvolňovat stekájící vosk. Někdy je tento efekt záměrný. Tuto svíčku umístěte do vhodné nádoby, nebo použijte dostatečně velkou podložku.
Udržujte hranu svíčky maximálně 2cm vysokou.
Pokud svíčka tvoří okraj, v nezapáleném stavu zařízněte vosk pod požadovanou výšku.
Dodržujte minimální vzdálenost mezi hořícími svíčkami.
Zapálené svíčky uvolňují teplo a to může ovlivňovat svíčku sousední. Proto je zapotřebí dodržet minimálně 15 cm odstup.
Nepoužívejte v uzavřených zařízeních
Při využívání svíčky jako zdroje tepla, zabezpečte dostatečný přístup vduchu a chlazení.
Plamen uhaste přípravkem.
Nesfoukávejte plamen svíčky, použijte vhodný zhášecí přípravek.
Není určeno pro aromalampy.
Svíčku nevyužívejte jako zdroj tepla.
Nepoužívejte v průvanu.
Průvan může negativně ovlivňovat hoření.
Nehaste vodou.
Hašení kapalinou může mít opačný efekt a způsobit požár.
Nepohybujte s hořící svíčkou.
Manipulací hořící svíčky může dojít k vylití roztaveného vosku a tím způsobit škody na majetku.
Nákupní košík